Page 1 of 1

ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้กระดานถามตอบ

Posted: Thu Apr 28, 2022 1:30 am
by admin_huaypooling
ข้อปฏิบัติ
1.ห้ามเสนอข้อความเนื้อหาอันเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสภาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลาดจนราชวงค์เป็นอันขาด
2.ห้ามใช้คำหยาบคาย และห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมดี ส่อเสียด ท้าทาย เจตนาก่อความวุ่นวายดูหมิ่นบุคคล องค์กร หรือสภาบันใดก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.ห้ามเสนอข้อความเนื้อหาและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมส่อไปในทางลามก อนาจาร และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
4.ห้ามโฆษณาขายแนะนำสินค้า และประกาศชวนชื่อ ชักชวนให้ลงทุน รับจ้าง ว่าจ้าง หรือหารายได้เสริมทุกประเภท และไม่อนุญาตให้นำเสนอและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น