สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

ถามตอบกับ อบต. ห้วยปูลิง
Post Reply
จายสายมอง
Posts: 1
Joined: Fri Apr 29, 2022 3:53 pm

สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

Post by จายสายมอง »

ถ้าไม่สะดวกเดินทางขึ้นไปติดต่อ อบต. สามารถติดต่อได้ที่ไหนอีกบ้าง
admin_huaypooling
Site Admin
Posts: 3
Joined: Sun May 09, 2021 1:38 am

Re: สอบถามเรื่องการติดต่อ อบต.

Post by admin_huaypooling »

สามารถติดต่อที่ ศูนย์ประงานประจำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมือง หรือ โทรศัพท์/โทรสาร 0-5204-9435 ครับ
Post Reply