ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งหน่วยงาน :

1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เลขที่ 100 หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์ 58000  โทรศัพท์ 08-3086-0589

2.ศูนย์ประงานประจำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เลขที่ 81/4 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

รหัสไปรษณีย์ 58000  โทรศัพท์/โทรสาร 0-5204-9435

อีเมลThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน :

 

 

Related Articles

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ตราสัญลักษณ์