กิจกรรมนมัสการ ณ โบสถ์ห้วยไม้ดำ

640427 1136

นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ร่วมกิจกรรมนมัสการ ณ โบสถ์ห้วยไม้ดำ  วันที่ 3 เม.ย 64 เวลา 11.00 น 

640427 1137

640427 1139

Related Articles