ออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564

640428 1236

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ออกให้บริการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ป้าย และให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และบริการอื่นแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง

 

640428 1237

640428 1238

640428 1239

640428 1240

Related Articles