โครงการจิตอาสา เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง นำโดย นายทองเปลว ทวิชากรสีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดทำโครงการจิตอาสา เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2564 ณ บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน

640719 1522

Related Articles