โครงการจิตอาสาเทพื้นรอบบริเวณวัดบ้านห้วยปูลิง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง จัดทำโครงการจิตอาสา นำโดยนายสมจิตร กมลวรรณเลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมเทพื้นรอบบริเวณวัดบ้านห้วยปูลิง เมื่อวันที่ 12 พ.ค 64 

Related Articles