ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง

          ท่านสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะ เดินทางมามอบนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

Related Articles