ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ร้านค้าที่ตั้งใหม่ฯ

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง งานจัดเก็บรายได้  ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง ร้านค้าที่ตั้งใหม่ ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายตต่อสุขภาพ และการขอจดททะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) ผู้ประกอบการท่านใดที่มีการเปลี่่ยนแปลงสิ่งปลูกสร้างหรือการทำประโยชน์ในที่ดิน สามารถเข้ามาติดต่องานจัดเก็บรายได้เพื่อความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อทาง 0830860589

 

Related Articles