จัดอบรม กปน.รปภ.และเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ได้ดำเนินการจัดอบรม กปน.รปภ.และเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง
 

Related Articles