กิจกรรมร่วมจัดทำแนวกันไฟกับประชาชนบ้านห้วยกล้วย

          นายไชยา ประหยัดทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง มอบหมายให้นางสาวปุณยวรีย์ พะวงไพร หัวหน้าสำนักปลัด ร่วมจัดทำแนวกันไฟกับประชาชนบ้านห้วยกล้วย เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

650424 1041

650424 1042

650424 1043

650424 1044

650424 1045

650424 1046

650424 1047

650424 1048

Related Articles