กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการบริการประชาชน การช่วยเหลือตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจร

 กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมการบริการประชาชน การช่วยเหลือตัดต้นไม้ล้มขวางทางจราจร

650605 1051650605 1052

650605 1053

 

Related Articles