กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์การบริการประชาชน การซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย

กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ บำเพ็ญประโยชน์การบริการประชาชน การซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหาย

650605 1110

650605 1111

650605 1112

 

Related Articles