กิจกรรมส่งเสริมอาชีพในด้าน อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ การทำอาหาร การแปรรูปอาหาร จากพืชผลทางการเกษตร การท่องเที่ยวในชุมชน กลุ่มโอมสเตย์ กลุ่มวิสาหกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในด้าน อาชีพหัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ การทำอาหาร การแปรรูปอาหาร จากพืชผลทางการเกษตร การท่องเที่ยวในชุมชน กลุ่มโอมสเตย์ กลุ่มวิสาหกิจเป็นต้น  ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน  2565  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

650607 1910650607 1911650607 1912650607 1913650607 1914650607 1915650607 1916650607 1917650607 1918650607 1919

Related Articles