กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5ส (ฺBig Cleaning Day)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิธี 5ส (ฺBig Cleaning Day)

           ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566) อบต.ห้วยปูลิง ร่วมกับ ศพด.บ้านห้วยปูลิง สำนักสงฆ์บ้านห้วยปูลิง และประชาชนตำบลห้วยปูลิง ณ สำนักสงฆ์บ้านห้วยปูลิง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

660801 1010

660801 1011

660801 1012

660801 1013660801 1014660801 1015660801 1016660801 1017660801 1018660801 1019660801 1020660801 1020660801 1021660801 1022660801 1023660801 1024660801 1025660801 1026660801 1027660801 1028660801 1029

 

Related Articles