กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ร่วมกับ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยปูลิง สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไทร ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง ขอขอบพระคุณ ผู้ร่วมสนับสนุน อุปกรณ์ ขนม ของเล่น อาหาร ฯลฯ จาก สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน คุณชุดาภรณ์ จิรอดิศัยถาวรพร้อมคณะ คุณครูออย และบริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าต่างๆ รวมถึงคณะกรรมหมู่บ้านและชาวบ้าน บ้านห้วยไทรทุกๆท่าน

670118 1055

670118 1051

670118 1052670118 1053670118 1054670118 1056670118 1057

Related Articles